Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. Administrator Danych.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest BOLERO STORE Violeta Smoleń- Gajda, Wrocławska 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 622-011-02-19

2. Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzą m. in. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e – mail, numerem telefonu, zdjęcie), a także dane określające preferencje użytkownika (dotyczące np. rodzajów wybieranych produktów) oraz dane demograficzne i geolokalizacyjne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Danymi osobowymi są również dane finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych, informacje dotyczące zamówień, zakupów, reklamacji i zwrotów) oraz informacje handlowe (np. informacje o potencjalnym zainteresowaniu ofertą). Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:

1. Rejestracja użytkownika w serwisie – w tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach utworzenia konta, identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych funkcji i produktów. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy tak długo, jak będziesz posiadać status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do momentu, aż zdecydujesz się wyrejestrować z naszego sklepu internetowego);

2. Wykonanie umowy – w tym celu Twoje dane przetwarzamy m.in. w ramach:

– informowania o aktualizacjach zamówienia lub przekazywania informacji związanych z zamówionymi przez Ciebie produktami,
– zarządzania płatnościami za zakupione produkty,
– zarządzania ewentualnymi wymianami lub zwrotami po dokonaniu zakupu, – zarządzania zapytaniami o dostępność produktów,

– rezerwacjami produktów,
– fakturowania i wystawiania paragonów za dokonane zakupy, – zarządzania i użytkowania kart podarunkowych.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas

niezbędny do zarządzania procesem zakupu, w tym do czasu zarządzania ewentualnymi zwrotami i reklamacjami;

3. Podjęcia działań na Twój wniosek lub żądanie – w tym celu Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacja Twoich wniosków lub żądań. Możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail lub korespondencyjne na adres siedziby firmy. W przypadku skorzystania przez Ciebie z usługi czatu portalu społecznościowego, niektóre Twoje dane osobowe zostaną zaimportowane z Twojego konta użytkownika. Musisz wiedzieć, że przesyłając dane tym kanałem komunikacji, zostaną one udostępnione także portalowi społecznościowemu, posiadającemu odrębną politykę prywatności. Pamiętaj, aby dokonać przeglądu ustawień prywatności w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ich wykorzystywania.

Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na Twój wniosek lub żądanie jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do obsługi działań na Twój wniosek lub żądanie;

4. Marketing – w tym punkcie Twoje dane przetwarzane w celu:

  • zindywidualizowania oferty do potrzeb oraz zaproponować produkty w oparciu o Twoje preferencje,
  • zarządzania subskrypcjami i dostosowanie ich do Twoich indywidualnych potrzeb i wyrażonych zgód,
  • wysyłania Tobie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms i powiadomień PUSH
  • wyświetlania Tobie reklamy internetowe naszych produktów po przeglądaniu naszej witryny (reklamy te mogą być wyświetlane zarówno na innych witrynach internetowych, jak również na mediach społecznościowych, których jesteś użytkownikiem),
  • przeprowadzeniu działań promocyjnych np. w ramach organizacji konkursów lub przypomnienia o produktach zachowanych na Twoim profilu użytkownika,
  • rozpowszechnianiu na naszych profilach społecznościowych, udostępnionych nam przez Ciebie zdjęć na podstawie wyrażonej przez Ciebie odrębnej zgody. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO. Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzać będziemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody;5. Ulepszanie naszego serwisu internetowego – Twoje dane przetwarzane są np. w ramach realizacji działań analitycznych i statycznych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy do momentu zakończenia prowadzonego przez nas konkretnego działania;

    6. Obrona przed ewentualnymi roszczeniami – w ramach tego procesu przetwarzać będziemy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługujące Ci prawa oraz osobom, których te dane dotyczą:

RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy.
Przysługują Tobie prawa do:

1. prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możesz pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przez nas przetwarzane

2. prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,

3. prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięciu swoich danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.

4. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Tobie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody,

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

4. Udostępnianie danych osobowych.

Administrator udostępnia dane użytkowników serwisu www.bolerostore.pl współpracującym usługodawcom, z którymi są podpisane umowy powierzenia. Wśród usługodawców, którym powierzane są dane występują m.in. hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawcy serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. portale społecznościowe).

W celu jak największej skuteczności świadczonych usług, niektórzy z wymienionych usługodawców mają swoją siedzibę w krajach poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wystąpieniem możliwości przekazywania Twoich danych poza EOG wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia w postaci m.in. standardowych klauzul umownych i odpowiednich środków

page3image54471024

uzupełniających. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń możesz uzyskać kontaktując się z nami.

5. Pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili możesz wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

7. Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką Prywatności sklepu Bolero Store.